Parma-lehti 1/2012

Tässä numerossa mm.:

Parma on SRV:lle vuoden yhteiskumppani, s. 6
SRV on palkinnut Parman vuoden 2011 yhteistyökumppanina. Kunniakirjassa annetaan kiitosta luotettavista toimituksista, yhteistyöstä, joustavuudesta ja kokonaisvaltaisesta palvelusta.

Parmalle kaksoisvoitto RT:n työturvallisuuskilpailussa, sivu 11
Parman Kotkan tehdas vei kokonaisvoiton Rakennusteollisuus

RT:n Betoniteollisuus ry:n järjestämässä vuoden 2011 valtakunnallisessa työturvallisuuskilpailussa,

ja samalla se otti ykkössijan myös elementitsarjassa. Kotka sai erityiskiitosta työturvallisuuden viemisestä asiakkaille lisäarvoksi.

Lean tähtää parempaan laatuun, sivu 16
Lean-johtamisajattelu tarkoittaa jatkuvaa toimintojen kehittämistä. Parmalla halutaan Leanin avulla parantaa tuotantoympäristöä ja turvallisuutta ja sen myötä nostaa laatua ja tehokkuutta. Lean näkyy myös asiakkaan hyötynä muun muassa aikataulujen paremman hallinnan myötä.

Kivirakentaminen tukee kestävää kehitystä, sivu 26
Rakennettu ympäristö vastaa 42 prosentista kaikesta energiankulutuksesta ja jopa 38 prosentista hiilidioksipäästöistä. Energiatehokkuuspaineet kohdistuvat kaikkeen rakentamiseen. - Betonin painosta 80 prosenttia muodostuu kuitenkin kiviaineksesta ja vedestä, joiden hiilidioksidipäästöt ovat minimaaliset, toteaa kestävän kehityksen johtaja Jouni Punkki
Parma Oy:stä.