Parma-lehti 2/2011

Tässä numerossa mm.:

Uusi toimitusjohtaja Hannu Tuukkala luottaa betonirakentamiseen s. 4
Parman toimitusjohtaja vaihtui lokakuun alussa, kun Hannu Tuukkala siirtyi vetovastuuseen. Jarmo Murtonen toimii syksyn ajan Parman johdon tukena, kunnes jää eläkkeelle vuodenvaihteessa. Rakennustuoteteollisuuden parissa pitkään työskennellyt Tuukkala tuli Parmalle Fenestrasta. Uudessa työssään hän korostaa aitoa asiakaslähtöisyyttä ja puhuu rohkeasti betonin puolesta.


Betonin muotokieli piristää kaupunkikuvaa s. 10
Betoni on luonteeltaan hyvin monimuotoinen materiaali, mutta sen ominaisuudet jäävät usein hyödyntämättä. Asunto Oy Helsingin Flooranaukiossa materiaalin mahdollisuuksiin on kiinnitetty tavallista enemmän huomiota. Parman Kangasalan tehtaalla on tehty runsaasti kehitystyötä erityisesti tätä hanketta varten.


Betonin pieni jälki s. 18
Rakennuksen hiilijalanjälki syntyy rakennusmateriaalien valmistamisen, rakentamisvaiheen ja rakennuksen käytön aikaisen energiatehokkuuden yhteissummana. Käytön aikaiset hiilidioksidipäästöt ovat ratkaisevia.