Julkiset rakennukset

Julkinen rakentaminen vaatii paljon sekä varsinaiselta rakennusprojektilta että koko rakennuksen elinkaarelta. Käytämme aina kestäviä materiaaleja, jotka tukevat tehokasta energiankäytön hallintaa rakennuksen koko käyttöiän ajan.

Toimitila- ja asuinrakentamisen ratkaisujamme soveltamalla rakennamme kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja hallitussa aikataulussa esimerkiksi kirjastoja, sairaaloja, yliopiston rakennuksia, tutkimuslaitoksia sekä muita valtion tai kuntien käyttöön tarkoitettuja rakennuksia.