Ympäristö

Huomioimme kaikessa toiminnassamme ympäristön ja toimimme kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Tehtaamme on rakennettu käyttämällä nykyaikaisia, ympäristön huomioon ottavia ratkaisuja. Haluamme olla edelläkävijä ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittäjänä niin valmistuksessa, tuotteissa kuin toimituksissakin.

Käytännön esimerkkejä kehitysaskeleistamme

  • Teräsmuoteilla pienempi prosessihukka
  • Puutavaran käytön ja jätteen vähentäminen
  • Teräshukan pieneneminen jännelinjoilla
  • Tarkkaan suunniteltu logistiikka vähentää turhaa ajoa ja meluhaittoja
  • Kotimaiseen/biologiseen polttoaineeseen siirtyminen
  • Energiasäästö lämmöneristyksellä
  • Jäteveden kierrätys tehtailla
  • Työskentelyolosuhteiden parannus lisännyt työturvallisuutta, siisteyttä ja työviihtyvyyttä

Betoni on energiatehokas

Yleisesti energiaa kuluu rakennuksen valmistusvaiheessa noin 10 %, käyttövaiheessa 80–90 % ja purkuvaiheessa normaalisti muutaman prosentin. Tästä syystä betoni on parhaita vaihtoehtoja rakennuksen koko elinkaaren aikaisen energiankulutuksen kannalta.

Hiilidioksidipäästöjä muodostuu suurin piirtein samassa suhteessa energiankulutuksen kanssa. Materiaalien käytön suhteen rakentamisvaiheen painoarvo on normaalisti reilut 50 %.

Rakentamisvaiheen ympäristövaikutukset

Vaikutukset voidaan jakaa energian ja materiaalien kulutukseen, päästöihin maahan, veteen ja ilmakehään sekä jätteiden syntymiseen.

Vaikka rakentamisvaiheen osuus elinkaarenaikaisesta energiankulutuksesta on pieni, pyrimme saamaan ympäristövaikutukset mahdollisimman alhaisiksi. Valmistusvaiheen kuormituksia ei pidä kuitenkaan minimoida rakennuksen muiden ominaisuuksien kustannuksella.

Rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksia vertailtaessa on kiinnitettävä huomiota laskenta-arvojen vertailukelpoisuuteen eli on vertailtava kokonaisia rakenteita eikä esimerkiksi MJ/kg-arvoja.

Käytönaikaiset ympäristövaikutukset

Käytönaikainen energiankulutus jakautuu lämmitykseen ja sähkönkulutukseen sekä huolto- ja korjaustoimenpiteiden aiheuttamaan energiankulutukseen.

Rajavillen betonielementit ovat energiatehokkaita materiaaleja. Niiden avulla rakennat hyvin eristäviä, tiiviitä ja massiivisia rakennuksia, joiden lämmitys-, jäähdytys- ja korjauskuluissa säästät pitkän pennin. Materiaalien valinta vaikuttaa lisäksi sisäilman laatuun.

Betoni on pitkäikäinen

Rakennusten pitkäikäisyys on ympäristöystävällisyyden ja kestävän kehityksen kannalta tärkeä ominaisuus. Betonirakenteemme suunnitellaan käytettäväksi jopa 50–200 vuoden ajan. Pitkäikäinen rakennus on usein myös koko sen elinkaaren ajalta kokonaistaloudellisin ratkaisu. Rajavillen yksityiskohtaisten käyttöikäsuunnitteluohjeiden perusteella optimoit rakennuksen ja rakennusosien elinkaaren aikaiset raha- ja luonnonkustannukset.

Betoni on muuntojoustava

Muuntojoustavuus on rakennuksen tai rakenteen kyky mukautua käyttötarkoituksen muutoksiin. Toimitilarakennuksissa tilatarpeet voivat olla hyvinkin erilaiset tai koko rakennuksen käyttötarkoitus saattaa muuttua. Myös asuintaloilta vaaditaan entistä enemmän joustavuutta esimerkiksi huonekokojen ja -määrän suhteen.

Mitä paremmin tulevaisuuden muutostarpeet on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa, sitä pienemmät ovat muutosvaiheen kustannukset ja ympäristövaikutukset. Rajavillen betonirakenteet mahdollistavat kantavien seinien osalta laajat, avoimet tilat, mikä helpottaa muunneltavuutta merkittävästi.