Tekniikkaseinät

Tekniikkatuotteidemme avulla integroit kätevästi koko rakennuksen talotekniikan betonielementtirunkoon. Näin parannat rakentamisen tehokkuutta:

Helppoa. Hankalat työvaiheet tehdään tehtaalla. Materiaalien siirtojen ja varastoinnin tarve vähenee.

Nopeaa. Kun työmaalla on vähemmän asennettavia kappaleita tai paikalla tehtäviä valuja, päästään sisävalmistusvaiheeseen nopeammin. Myös rakenteiden kuivumisaika on lyhempi.

Kustannustehokasta. Rakennusaika lyhenee selvästi ja materiaalikustannukset pienenevät. Rakennukseen saadaan myös enemmän myytäviä neliöitä ja selkeämmät tilat.

Turvallista. Työntekijöiden turvallisuus paranee, kun laatastoissa ei ole syvennyksiä.

 


Kantava tilaihme

Tekniikkaseinä yhdistää kaikki tarvittavat hormitilat väliseiniin jo tehtaalla. Seinässä kulkevat:

  • Ilmanvaihtokanavat
  • Sade- ja jätevesien viemäripystylinjat
  • Vesi- ja lämpöjohdot
  • Radonputkistot
  • Sähkö-, puhelin- ja ATK-nousuputket

Tekniikkaseinien ja -laattojen talotekniikka liitetään työmaalla. Elementtien välisten liitosten liitososat kuuluvat mukaan toimitukseen. Lisäksi tekniikkaseinä täyttää palo- ja äänitekniset vaatimukset sekä rakennetekniset vaatimukset myös kantavana rakenteena.

Tuotesuunnittelu sisältyy toimitukseen lähtötietojen pohjalta.

Lataa Tekniikkatuotteet -esite emoyhtiömme Parman sivuilta!

Tutustu myös tekniikkalaattoihimme ja katso miten tekniikkatuotteet toimivat saumattomana kokonaisuutena.